Πολιτική Απορρήτου

Για την διευκόλυνσή σας και την βελτίωση της εμπειρίας αγορών, το bitis-bobonieres διατηρεί εγγραφές με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα πλαίσια του ιστοτόπου bitis-bobonieres.

Το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας αφορά στοιχεία απαραίτητα για την ολοκλήρωση των αγορών σας και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό.

Η πληροφορία αυτή είναι προσβάσιμη μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες και τηρούνται διεθνή πρότυπα ασφαλείας όσον αφορά την αποθήκευσή της.

Ιδιαίτερα όσον αφορά τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας θα πρέπει να γνωρίζεται ότι:

Δεν αποθηκεύεται (έστω και προσωρινά) κανένα στοιχείο της κάρτα σας τοπικά στον υπολογιστή μας.
Κατά την διάρκεια μετάδοσης των στοιχείων της κάρτας από τον υπολογιστή σας στον εξυπηρετητή bitis-bobonieres χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση (SSL)
Τα δεδομένα της κάρτας μεταδίδονται άμεσα στην αντίστοιχη τράπεζα που επεξεργάζετε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς να γίνεται κάποια επεξεργασία στον εξυπηρετητή του ιστοτόπου www.bitis-bobonieres.gr

Created By MoB Arts 2014 - Powered By Open Cart